De garanties bij een nieuwbouwwoning

Wanneer je besluit zelf een huis laten te bouwen, weet je vaak dat dit een hoop stress zal opleveren. Je wil graag dat alles goed gaat en je hoopt zo min mogelijk moeilijkheden tegen te komen tijdens het bouwproces. Daarnaast wil jij daar zeker niet de dupe van zijn. Gelukkig is hier een oplossing voor: de garanties. Wanneer je dan een huis wil laten bouwen, is het de zaak goed uit te zoeken welke garanties passen bij de bouw van jouw aanstaande nieuwbouwhuis. Zo kunnen deze garanties jou meer rust geven tijdens het bouwproces.

Maar welke garanties zijn er allemaal?

Soorten garanties
Een van de bekendste garanties is de Woningborggarantie (vroeger ok wel de GIW). Deze Woningborggarantie kent veel voordelen en deze garantie sluit je af bij een bouwer met een koopcontract. De Woningborggarantie zorgt ervoor dat elke Nederlander die aan een bouwproces begonnen is goed kan wonen. Dit pakken zij aan door verschillende adviezen (zowel technisch als concreet). Ook bieden zij financiële en technische hulp. De branche kan deze hulp goed gebruiken. Zo kan de bouwbranche betere en veiligere werk- en woonomgevingen creëren. Daarnaast is er dan sprake van scherpe premies. Zo’n Woningborgcertificaat zorgt voor een aantal garanties:

– Een aannemingsovereenkomst is makkelijker te lezen en zorgt voor minder gezeur.
– Garantie tot afwerking van de opleveringspunten wanneer de aannemer failliet is.
– Zowel een technisch, financieel en juridisch onderzoek naar de aannemer.
– Een goede technische beoordeling van het hele project.
– Garantie tot schadeloosstelling of afbouw als de aannemer failliet verklaard is.
– Garantie tot afwerken van klachten na de onderhoudsperiode als de aannemer failliet is verklaard.
– Een goede mogelijkheid tot een snelle beoordeling.
– Een bouwtechnische keuring en verdere controle op de bouw.

Misschien zit u nu wel met de vraag over wat de Woningborg nou eigenlijk voor een instantie is. Vaak worden de kosten van de Woningborg opgenomen in de modelovereenkomst. Door middel van steekproeven worden er bouwtechnische keuringen gedaan tijdens het bouwproces. Hierbij worden de tekeningen vergelijken met de praktijk. Zo komen wij er achter of er aan de eisen van de Woningborg is voldaan.