Wanneer moet je asbest laten verwijderen?

Asbest kan schadelijk zijn als je er in gaat zagen en er vezels vrijkomen. De vezels kunnen op de lange termijn zorgen voor gezondheidsproblemen. De vezels kunnen namelijk de longen aantasten. Zaag je niet in asbest en blijf je er van af dan is er in principe niets aan de hand. Toch is het in veel gevallen verstandig om asbest te laten verwijderen. Wanneer kun je asbest het beste laten verwijderen?

Asbestsanering

Soorten asbest

Er zijn twee soorten asbest te onderscheiden. Hechtgebonden asbest, hierbij zitten de vezels stevig vast in het materiaal. Zolang het materiaal niet wordt bewerkt is er geen direct gevaar. Losgebonden asbest is een ander verhaal. In deze situatie zitten de asbestvezels niet vast aan het materiaal. De vezels kunnen gemakkelijk vrijkomen met allerlei gezondheidsrisico’s van dien. Losgebonden asbest moet altijd zo snel mogelijk worden verwijderd.

Asbest verwijderen

Om asbest te verwijderen dient er een asbestsanering plaats te vinden. Bij een asbestsanering wordt een woning of een andere plaats vrijgemaakt van asbest. Om een asbestsanering te laten uitvoeren is eerst een asbestinventarisatie nodig. Hierbij wordt een onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van asbest en het soort asbest dat aanwezig is. Nadat het asbestinventarisatierapport is opgemaakt kan de asbest worden verwijderd. Het verwijderen van asbest moet worden uitgevoerd door een asbestsaneringsbedrijf. Een voorbeeld van zo’n bedrijf is Revoort. Dit bedrijf neemt je het hele proces van asbestsanering uit handen. 

Revoort

Hoe wordt asbest verwijderd?

Bij het verwijderen van asbest wordt de ruimte waarin de asbest zich bevindt luchtdicht gemaakt. Specialisten in beschermende kleding verwijderen de asbest. Daarna wordt deze op een speciale manier afgevoerd. Tenslotte wordt er een luchtmeting gedaan om er zeker van te zijn dat er geen asbestdeeltjes meer in de lucht aanwezig zijn. Hierna kan de ruimte worden vrijgegeven en is deze vrij van asbest. 

Metatitel: Wanneer moet je asbest laten verwijderenMetatekst: Zaag je niet in asbest en blijf je er van af dan is er in principe niets aan de hand. Toch is het in veel gevallen verstandig om asbest te laten verwijderen.