Wat verstaan we onder akoestische toepassingen?

Dit artikel gaat de akoestiek. Wat verstaan we daaronder en hoe kunnen we die beïnvloeden.

Wat is akoestiek

We hebben het hier over de akoestische toepassingen van AKMA. De akoestiek heeft betrekking op de geluidskarakteristieken van een ruimte. Geluid heeft de vorm van golven/trillingen, die zich door de lucht verplaatsen. We zeggen dat een ruimte een goede akoestiek heeft, als die past bij het gebruik ervan. Het gaat daarbij om de klank en de nagalm. Veel nagalm kan in bepaalde gevallen nuttig zijn, maar in andere niet. De akoestiek van een ruimte wordt bepaald door de weerkaatsing en absorptie van geluid. Dan praten we over het materiaal waarvan met wanden, plafond en vloer zijn gemaakt en hun vormen, de grootte van de ruimte en de objecten die zich daarin bevinden.

Nagalm

We zeiden al dat nagalm (we kunnen ze ook geluidsreflecties noemen) kan in bepaalde gevallen nuttig zijn, maar in andere gevallen juist niet. In een kerk met veel nagalm moet voor de verstaanbaarheid de predikant zijn manier van spreken aanpassen. Als een kerkorgel speelt, dan klinkt dat imposanter met nagalm. De mate van nagalm wordt uitgedrukt in nagalmtijd. Dat is de hoeveelheid tijd die verstrijkt totdat het geluidsniveau na het wegvallen van de geluidsbron met 60 decibel is verminderd. Ruimtes met zeer korte nagalmtijden ervaren nogal wat mensen als vervelend.

Veranderen van de akoestiek

Men kan in een ruimte materialen gebruiken die geluid absorberen of juist reflecteren. Een manier om de akoestiek snel en gemakkelijk te veranderen, is door het gebruik van panelen. Afhankelijk van welk effect men zoekt, kan men panelen gebruiken die het geluid absorberen of juist reflecteren. De mate waarin geluid wordt geabsorbeerd wordt uitgedrukt met de absorptiecoëfficiënt. Meer daarover in de volgende paragraaf. Als antwoord op de vraag wat verstaan we onder akoestische toepassingen, vallen onder meer genoemde panelen daaronder.

Absorptiecoëfficiënt

De mate waarin een oppervlak geluid absorbeert, wordt de absorptiecoëfficiënt gebruikt. Dat is een waarde tussen nul, wat volledige reflectie uitdrukt, en een, wat aangeeft dat al het geluid wordt geabsorbeerd. Er bestaan geen materialen die een absorptiecoëfficiënt van nul of een hebben. De coëfficiënt hangt af van het type materiaal, waarvan genoemd oppervlak is gemaakt. Harde materialen, onder meer staal, glas en beton hebben een lage absorptiecoëfficiënt. Daarentegen hebben zachte materialen als dons, rubber en wol juist een hoge absorptiecoëfficiënt. Bij akoestische toepassingen maak je gebruik van de absorptiecoëfficiënt.